Home / Thông Cống Nghẹt / Dịch vụ thông cống giá tốt đảm bảo tại Sài Gòn

Dịch vụ thông cống giá tốt đảm bảo tại Sài Gòn

Hi?n nay, trên toàn ??a bàn TP. H? Chí Minh có r?t nhi?u ??n v? thông c?ng l?n nh? ?ua nhau ra ??i, tuy nhiên ?? tìm ???c ??n v? ?? chuyên nghi?p, tin c?y và có nhi?u kinh nghi?m thì khá khó kh?n. Công ty Hút H?m C?u Sài Gòn – ??n v? thong cong  là m?t trong s? ít công ty chuyên nghi?p, giá t?t, ph?c v? nhanh chóng và ??m b?o ch?t l??ng ? TP. H? Chí Minh.

Các d?ch v? giá t?t c?a ??n v? thông c?ng ngh?t

  • Chuyên thong cong  giá t?t, quy trình thi công ??m b?o nh?t th? tr??ng v? sinh TPHCM
  • Thông t?c c?ng ng?m, thông t?c ch?u r?a, thông t?c b?n c?u….v?i máy móc thi?t b? hi?n ??i mà không c?n ??c phá gây h? h?i nhà c?a c?a quý khách.
  • ??n v? thông c?ng  còn nh?n hút b? ph?t: hút b? v? sinh, hút c?ng rãnh, h? ga, hút c?ng ng?m …b?ng các xe chuyên d?ng ?a d?ng nhi?u kích c?: 3m3, 4m3, 5m3, 7m3…
  • ??n v? chúng tôi còn l?p ??t h? th?ng kh? mùi, x? lý mùi hôi nhà v? sinh, c?ng rãnh…cho b?n môi tr??ng s?ng không mùi hôi th?i.
  • ??i ng? nhân viên chuyên thi công thong cong  còn có tay ngh? s?a ch?a, l?p ??t các thi?t b? v? sinh, ???ng thoát n??c th?i, ?ng d?n n??c.
  • Ngoài ra, chúng tôi cung c?p d?ch v? rút h?m c?u, hút các ch?t th?i d?u m?, ch?t th?i công nghi?p, hút bùn vi sinh…cho h? th?ng c?u c?ng t? t? nhân cho t?i doanh nghi?p.
  • H?p ??ng d?ch v? thông c?ng  ??nh k? dài h?n cho h? gia ?ình, khách s?n, nhà hàng, v?n phòng, công ty…

thong-cong-cndgdgd

Các loa? xe chuyên d?ng ph?c v? thi công thông c?ng ngh?t

M?i th?c m?c hay yêu c?u s? d?ng d?ch v?, quý khách vui lòng liên h?:

Công Ty Hút H?m C?u Sài Gòn

Thông c?ng – Hút h?m c?u – Thông c?u c?ng ngh?t uy tín

Cam k?t giá r? – B?o hành dài h?n – Không ??c phá – Ph?c v? 24/24

Hotline: 08 62 62 2270 – 0919 575 686

??a ch? liên h?: 276 Minh Ph?ng, Qu?n 11, TPHCM Rob Havenstein Authentic Jersey

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 hockey jerseys